Tretes Tintrim : Novel Seri Detektif Handaka Suparto Brata

ISBN:

Published: 2009

Paperback

148 pages


Description

Tretes Tintrim : Novel Seri Detektif Handaka  by  Suparto Brata

Tretes Tintrim : Novel Seri Detektif Handaka by Suparto Brata
2009 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 148 pages | ISBN: | 4.71 Mb

Crita seri Detektif Handaka wis kondhang banget ing tauh 1960-1990-an ing kalangan Sastra Jawa modern. Crita-critane gagrak anyar ngudari wewadine kadurjanan, basa Jawane teteh populer gampang dimangerteni, nanging tetep nuhoni pakeme tata basa.WongMoreCrita seri Detektif Handaka wis kondhang banget ing tauh 1960-1990-an ing kalangan Sastra Jawa modern. Crita-critane gagrak anyar ngudari wewadine kadurjanan, basa Jawane teteh populer gampang dimangerteni, nanging tetep nuhoni pakeme tata basa.Wong sugih Kuswahartaka ing Semarang dirampog, dipilara ing omahe awan-awan.

Sraya marang Detektif Handaka supaya nguber prampoge mau sing jare wis dilacak mlayu menyang Tretes. Ing hotel Larasing Pareden ing Tretes, akeh tamu saka Semarang, ana pulisi, ana wartawan, sing padha nyalawadi nginep ing khuta mencil kuwi. Malah ana tamu wadon sing nginep ijen, polahe kekejer. Kabeh mau ana gayutane karo prampogan ing Semarang kuwi. Priye critane? Genahe maosa dhewe bukune.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Tretes Tintrim : Novel Seri Detektif Handaka":


wikaad.expbooks1000.site

©2010-2015 | DMCA | Contact us